Yleisönosastokirjoitus, Kaleva, 21.5.2018

Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta teki merkittävän ja lapsiystävälliseksi julistautuneen kaupungin linjaan sopivan päätöksen 15.5. Se päätti vastauksena valtuustoaloitteeseen, että lapsiperheet, jotka täyttävät sosiaalihuoltolain määrittelemät kriteerit, ovat oikeutettuja saamaan kotipalvelua maksuttomana yhtäjaksoisesti kaksi viikkoa kerrallaan vuoden aikana. Tavoitteena on, että palvelua saa 1.6.2018 alkaen.

Erittäin merkittävä päätös on myös lautakunnan linjaus, että sosiaalipalveluiden työntekijän tulee ottaa palvelun tarpeen arvioinnissa erityisesti huomioon perheen oma kokemus kotipalvelun tarpeestaan. Tämä keventää ja sujuvoittaa palvelun saamista ja muuttaa sitä enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan.

Sosiaalihuoltolaki antaa kunnille selvän velvoitteen ja suuntaviivat lapsiperheiden kotipalvelun tarjoamisesta, mutta Oululla – kuten monilla muillakin kunnilla – on ollut vaikeuksia toteuttaa sitä.

Lain mukaan kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Se voi olla esimerkiksi hoitoon ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien suorittamista.

Maksutonta kahden viikon kotipalvelua kokeillaan Oulussa vuosien 2018–2019 aikana. Tänä aikana maksuttoman kotipalvelun vaikuttavuutta arvioidaan kuukausittaisen seurannan avulla.

Hyvinvointilautakunnan vastaus valtuustoaloitteeseen on tärkeä tuen osoitus kaikille kaupungin lapsiperheille ja niille, jotka suunnittelevat perheen perustamista. Kuka tahansa voi joutua äkillisesti ja yllättäen tilanteeseen, jossa omat voimavarat eivät riitä ja tarvitaan yhteiskunnan tukea.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lapsiperheiden kotipalvelu toimii parhaimmillaan tehokkaana ehkäisevän lastensuojelun muotona. Ongelmien ennaltaehkäisyllä voidaan pienentää raskaampien palveluiden tarvetta, mikä vähentää sekä inhimillistä kärsimystä että lastensuojelun kuluja.

Tärkeää ennaltaehkäisyssä on, että palvelu on kuntalaisille saatavilla sujuvasti. Sen vuoksi maksuton ja ilman turhaa byrokratiaa toteutettava kotipalvelu on erittäin suositeltavaa.

Lautakunnan vastauksessa todetaan, että maksuttomalla kahden viikon kotipalvelulla tuetaan oululaisten lapsiperheiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta sekä mahdollistetaan kotipalvelun saaminen joustavasti ilman asiakkaalle tulevaa kohtuutonta taloudellista hankaluutta.

Hyvinvointilautakunnan päätös myös antaa merkittävän signaalin muille kunnille, jotta nekin näkisivät ennaltaehkäisevien palveluiden tärkeyden. Oulu liittyi Raahen, Kalajoen ja Merijärven ohella niiden Pohjois-Pohjanmaan kuntien joukkoon, joissa lapsiperheiden kotipalvelu on joko kokonaan tai tietyn ajan maksutonta.

Nyt on pidettävä huolta siitä, että nämä kunnat otetaan esikuviksi, kun lapsiperheiden palveluja linjataan tulevassa maakuntahallinnossa.