Kun ihminen tekee päätöksiä henkilökohtaisessa elämässään tai laajemmin esimerkiksi politiikassa, hän toimii sen pohjalta, mitä hän pitää tärkeänä ja tavoiteltavana. Tämän vuoksi yhteiskuntamme suunta ja tulevaisuus määrittyvät sen perusteella, millaiset arvot päättäjillä on.

Valitettavan moni on irtaantunut perinteisistä kestävistä arvoista, joiden varaan maamme poikkeuksellinen hyvinvointi, vakaus ja turvallisuus on pitkään rakennettu.

Minulle ovat tärkeitä ja luovuttamattomia nämä kestävät arvot, joita ovat muun muassa työn, koulutuksen ja perheen arvostaminen. Niitä ovat myös rehellisyys, yritteliäisyys ja oikeudenmukaisuus sekä elämän kunnioittaminen. Ihmisestä tulee pitää huolta aivan elämän ensihetkistä sen loppuun saakka.

Kestävien arvojen puuttuminen ilmenee niin, että päätöksenteosta tulee lyhytjänteistä, poukkoilevaa ja hedelmätöntä. Oikealta arvopohjalta toteutettu politiikka taas on pitkäjänteistä, linjakasta ja hedelmällistä. Tällöin päätöksenteolla on selkeä suunta ja päämäärä, eikä linja heittelehdi vaihtelevien mielipiteiden mukaan milloin minnekin.

Vaikka maailma on muuttunut, ihminen ja elämän peruslainalaisuudet ovat samat. Ihminen on edelleen pohjimmiltaan samanlainen kuin vaikkapa sata tai tuhat vuotta sitten. Edelleen meistä jokainen tarvitsee onnelliseen elämään rakkautta ja hyviä ihmissuhteita, ruuan ja kodin, toimeentulon sekä riittävästi työtä ja lepoa. Heikoilla oleva tarvitsee erityistä tukea ja huolenpitoa.  Edelleen samat kestävät arvot ovat päätöksenteon paras pohja ja tukevat onnellisen elämän edellytysten syntymisessä ja säilymisessä.