Rantapohja 5.2.2019

Suomi on eri vertailujen mukaan maailman turvallisin maa, jossa asuu maailman onnellisin kansa. Meillä on muihin maihin verrattuna monet asiat erittäin hyvin.

Se, että meillä ei mene niin huonosti kuin muilla, ei tarkoita, etteikö meillä olisi korjattavaa. Paljon on parannettavaa. Maassamme esimerkiksi on kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria, jotka kärsivät mielenterveysongelmista. Lastensuojelun asiakasmäärä on niin Oulussa kuin koko maassa kokonaisuutena jatkuvassa kasvussa.

Vanhustenhoidon puutteista on puhuttu vuosia. Kohut huonosta hoidosta tulevat ja menevät, mutta asioita ei ole saatu kuntoon. Tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja päättäväistä työtä, jotta vanhuksista, kunniakansalaisistamme, pidetään koko maassa hyvää huolta. Pelkkä sosiaalisessa mediassa meuhkaaminen ei auta, jos asioiden hoito jää vain puheiden tasolle.

Suomessa tehdään paljon hyvää työtä lasten, nuorten, vanhusten ja muiden väestöryhmien hyvinvoinnin eteen. Edelleen liian usein painopiste kuitenkin on sivuasioissa tai ongelmien korjaamisessa, kun pitäisi keskittyä voimakkaammin oleellisiin asioihin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Varhainen tuki ja ennaltaehkäisy tulee kaikessa edullisemmaksi kuin ongelmien korjaaminen jälkikäteen. Painopistettä tulee siirtää raskaista palveluista, esimerkiksi lastensuojelusta ja erikoissairaanhoidosta, yhä enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Lasten, nuorten ja perheiden kohdalla ennaltaehkäisy tarkoittaa muun muassa sitä, että lapsiperheiden arjen apu ja tuki eli perhetyö ja kodinhoitajapalvelu laitetaan kuntoon koko maassa. Oulu on näyttänyt tässä omalta osaltaan esimerkkiä, kun hyvinvointilautakunta päätti lapsiperheille tarjottavasta kahden viikon maksuttomasta kotipalvelukokeilusta. Palvelun saatavuudessa on edelleen parannettavaa.

Koti on lapsen, nuoren ja vanhemmankin hyvinvoinnin lähtökohta. Kun kodissa voidaan hyvin, se näkyy myös varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan vietossa ja vähentää esimerkiksi koulupsykologien ja erityisopettajien tarvetta. Kotien hyvinvointia tukemalla voidaan ennaltaehkäistä myös alkoholin ja huumeiden käyttöä, joka on kasvava ja kallis ongelma koko maassa.

Vanhustenhoidossa keskeistä on turvata riittävä määrä hoitohenkilökuntaa. Tämä on sekä hoitajien että vanhusten etu. Sekä vanhusten laitoshoidon että kotihoidon hoitajamitoitukset kaipaavat pikaista selventämistä ja korjaamista. Samalla valvonnan tulee toimia, jotta mahdolliset epäkohdat tulevat heti ilmi. Väärinkäytöksiin tulee välittömästi puuttua.

Todellisessa hyvinvointiyhteiskunnassa jokaisesta pidetään huolta. Suomen ei pidä olla maa, jossa jokaisesta voi tulla jotakin. Sen sijaan Suomen pitää olla maa, jossa jokainen on jotakin. Ihmisen arvo ei riipu siitä, mitä hänestä mahdollisesti tulee tai mitä hän on saanut aikaan, vaan jokainen on tärkeä ja arvokas, huolenpidon arvoinen.

Pekka Aittakumpu
kaupunginvaltuutettu (kesk.)
hyvinvointilautakunnan jäsen
yksilöasiainjaoston pj.
Keskusta