Haapavesi-lehti 27.2.2019

Maassamme on viime aikoina puhuttu monesta näkökulmasta suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuudesta. Toisin kuin jotkut ovat antaneet ymmärtää ilmastonmuutos tarjoaa suomalaiselle metsäteollisuudelle suorastaan loistavan tulevaisuuden.

Puu on ensinnäkin uusiutuva luonnonvara toisin kuin esimerkiksi öljy ja kivihiili. Toinen merkittävä näkökohta on, että suunnitellusti hakattu ja hyvin hoidettu metsä suurentaa maamme hiilinielua eli metsiemme kykyä sitoa hiilidioksidia.

Metsien oikeanlainen hyötykäyttö on merkittävä ympäristöteko. Samalla metsä voi muodostua entistäkin merkittävämmäksi kivijalaksi maamme taloudelle.

Erilaisille puuperäisille jalosteille esimerkiksi energiantuotannossa ja vaatteiden valmistuksessa on yhä suurempi kysyntä. Samaan aikaan puurakentaminen on heräämässä uuteen nousukauteensa.

Haapavedelle suunniteltu biojalostamo on yksi osa maamme metsäteollisuuden uutta tulevaisuutta. Jalostamon raaka-aineena tulee olemaan metsäntähteet ja sahanpuru.

Haapaveden jalostamon on arvioitu luovan alueelle suoraan ja välillisesti yhteensä 300–350 työpaikkaa. Tätä hanketta kannattaa tukea ja etsiä uusia vastaavia mahdollisuuksia myös muualta pohjoisesta.

Suomalainen metsänhoito on maailman terävintä kärkeä. Suomella ei ole yhtäkään syytä hidastaa hyvää ja tervettä kehitystä rajoittamalla metsien hakkuita.

Jos puuta ei saa Suomesta, hakkuut tehdään muualla ja huomattavasti epäekologisemmalla tavalla. Kun olin pikkupoika, isoisäni tukkirekat hakivat jatkuvasti puuta Venäjältä suomalaisen paperiteollisuuden tarpeisiin.

Puun tuominen ulkomailta tai teollisuuden valuminen muihin maihin ei ole oikea ratkaisu Suomen eikä ilmaston kannalta. Meidän on pidettävä huoli siitä, että maamme teollisuuden investointeja ei estetä hakkuita rajoittamalla.

Metsät ovat kansallisaarteemme, jonka arvon nousu vaikuttaa myös maamme aluepolitiikkaan. Metsä kasvaa erityisesti maaseudulla, joka voi hyötyä uudesta tilanteesta merkittävästi, mikäli poliittisilla päättäjillä on viisautta antaa luonnolliselle kasvulle ja sitä hyödyntäville yrityksille mahdollisuudet.