Pudasjärvi-lehti 10.4.2019

Suomessa ovat monet asiat paremmin kuin aiemmin. Aineellisen hyvinvoinnin lisääntymisen ohella henkinen pahoinvointi on kuitenkin lisääntynyt. Esimerkiksi lasten ja nuorten sekä aikuisväestön mielenterveysongelmat ovat yhä yleisempiä.

Monet aikamme ongelmat johtuvat maallistumisesta ja perinteisen, kristillisen arvopohjan murenemisesta. Kulttuurissamme on saanut liian korkean aseman viihde ja pintaliito, taloudellisen voiton ja ulkoisen näyttävyyden tavoittelu sekä yksipuolinen yksilöllisyyden korostaminen.

Suomessa tulisi laajasti palata kestäviin perusarvoihin, joiden perustalle isänmaamme nousu ja kasvu rakennettiin. Näitä arvoja ovat muun muassa rehellisyys, yhteisöllisyys, yritteliäisyys, oikeudenmukaisuus ja vähäosaisista huolehtiminen.

Suurin yksittäinen, koko kansaa kipeästi koskettava ongelma on perinteisen perhekäsityksen murentuminen. Perheet hajoavat, biologinen sukupuolikäsitys hämärretään, lapsen arvoa vähätellään ja syntyvyys on romahtanut.

Meidän pitäisi yhdessä palauttaa perinteiset perhearvot kunniaan, ja tukea perheitä, sillä perheiden hyvinvointi heijastuu koko yhteiskuntaan. Tärkein toimi olisi palauttaa kodinhoitajat perheiden tueksi koko maassa ja korottaa ensimmäisestä lapsesta maksettavaa lapsilisää.

Ilmastonmuutosta koskevassa keskustelussa tulee palata perinteiseen käsitykseen siitä, että ihmisen tehtävänä on viljellä ja varjella luomakuntaa. Tehtävämme on hoitaa luomakuntaa vastuullisesti ja luottaa siihen, että maa antaa sadon tulevaisuudessakin. Lapsille ja nuorille on luotava tulevaisuuden ja toivon näköaloja.

Myös maahanmuuttokeskustelussa ääripäät ovat saaneet eniten näkyvyyttä. Perinteisten arvojen perustalta katsottuna asia on selvä: hädänalaista on autettava, mutta rikoksia ei hyväksytä. Tämä suomalainen terve käsitys pitää näkyä myös lainsäädännössä ja tuomioistuimien päätöksissä.

Keskustelukulttuurissa suomalaisten ei kannata tuoda muualta mustavalkoista ja repivää populistista puhetapaa. Perinteinen asialinja on edelleen paras ja hedelmällisin keino hoitaa yhteisiä asioita. Pienen maan voima on yhteen hiileen puhaltamisessa.

Kansainvälistyminen ei tarkoita sitä, että perinteisistä suomalaisista arvoista tai suvivirrestä ja jouluevankeliumista tulisi luopua. Päinvastoin kestävistä ja elämää suojelevista arvoistamme kannattaa kertoa muillekin.