Tiedote 3.6.2019

 

Tänään julkistetussa hallitusohjelmassa on runsaasti tärkeitä ja ajankohtaisia toimia, joilla vahvistetaan huolenpitoa koko maassa. Lapset ja vanhukset sekä muista heikoimmassa asemassa olevat saavat ansaitsemansa huomion. Aittakumpu osallistui hallitusneuvotteluihin sosiaaliturvaa käsittelevässä ryhmässä.

 

Aittakumpu nostaa hallitusohjelmasta erityisen myönteisinä asioina parannukset vähävaraisimpien lapsiperheiden ja eläkeläisten asemaan.

 

”Vaalien alla esitetyt puheenvuorot lapsiperheiden ja vanhusten aseman parantamisesta viedään tekojen tasolle. Korotukset pienimpiin eläkkeisiin, yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisiin, opintotuen huoltajakorotukseen ja elatustukeen tulevat tarpeeseen. Palveluiden puolella huolenpito vahvistuu merkittävästi, kun vanhusten ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus nostetaan 0,7 hoidettavaa kohti. Myös kotihoitoa vahvistetaan, omaishoitoa kehitetään ja lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta parannetaan.”

 

Nyt liikkeelle laitettavalla sosiaaliturvan uudistuksella pyritään selkeyttämään ja parantamaan järjestelmäämme.

 

”Yhteiskuntamme kannalta on erittäin merkittävää, että sosiaaliturvan uudistus käynnistyy. Ohjelmassa linjataan, että sosiaaliturvan tulee nykyistä paremmin vastata ihmisten osallisuuden ja merkityksellisyyden tarpeisiin. Sosiaaliturvan uudistuksella pyritään tukemaan työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä ihmisen omatoimisuutta, osallisuutta ja elinikäistä oppimista.”

 

Aittakumpu muistuttaa, että sosiaaliturvan ja palveluiden parantaminen on mahdollista Sipilän hallituksen pitkäjänteisen, julkista taloutta tasapainottaneen työn ansiosta.