Tiedote 4.4.2022

Keskustan kansanedustajat Pekka Aittakumpu, Tuomas Kettunen ja Mikko Kinnunen ovat huolissaan alempiasteisen tieverkon ja yksityisteiden kunnosta. He esittävät toimenpidealoitteessa, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin yksityistien valtionavustuksen tavanomaisten parantamiskohteiden avustusprosentin korottamiseksi 50 prosentista 75 prosenttiin.

– Tällä hetkellä yksityisteille myönnetyistä valtion määrärahoista merkittävä osa on vaarassa jäädä käyttämättä, koska teitä ylläpitävät tiekunnat eivät hae avustusta, aloitteen laatija ja ensimmäinen allekirjoittaja Pekka Aittakumpu sanoo.

– Tähän yhtenä syynä on se, että tavanomaisissa tien parantamiskohteissa yksityistien tiekunnan maksettavaksi jää 50 prosenttia kunnostuksen kustannuksista.

Yksityisteiden määrärahoja on tuntuvasti nostettu tämän hallituskauden aikana. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa yksityisteiden rahoitus nostetaan merkittävälle 25 miljoonan euron vuositasolle.

– Yksityistiet ovat tärkeitä kulkuväyliä asukkaille, mutta myös mökkiläisille, luonnossa liikkujille ja monille elinkeinoille, kuten metsäteollisuudelle. Valtaosa tehtaiden ja sahojen tarvitsemasta puusta lähtee liikkeelle yksityisiä metsäautoteitä pitkin, Aittakumpu sanoo.

Yksityisteiden rakentamiseen ja perusparannukseen kohdistuva valtionavustus perustuu yksityistielakiin. Tarkemmat säännökset valtionavustusmäärärahan jaosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan tavanomaisissa tien parantamiskohteissa avustuksen enimmäismäärä on 50 prosenttia ja merkittävimmissä siltakohteissa ja muissa merkittävissä luonnonolosuhteiden aiheuttamissa yllättävissä korjauskohteissa enintään 75 prosenttia.