Uutinen Suomenmaassa 3.6.2022

 

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu ihmettelee tiedotteessaan, miksi hallituksen tasa-arvopolitiikan valmistelusta ja koordinoinnista vastaavan tasa-arvoyksikön henkilöstöstä kaikki 18 ovat naisia.

Aittakumpu jätti tänään ministerille kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy, näkeekö ministeri tasa-arvon toteutumisen kannalta ongelmaa siinä, että vain toinen sukupuoli on edustettuna tasa-arvoyksikössä ja millä tavalla hallitus ehkäisee poikien ja miesten syrjäytymistä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on erikseen tasa-arvoyksikkö, jonka tavoitteena on tasa-arvon edistäminen ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistaminen. Se valmistelee ja toimeenpanee hallituksen tasa-arvopolitiikkaa ja kehittää tasa-arvolainsäädäntöä.

Lisäksi yksikkö edistää sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista valtionhallinnossa, jotta asioiden valmistelu ja päätöksenteko parantaisi sukupuolten tasa-arvoa. Tasa-arvoyksikkö osallistuu tasa-arvoasioiden käsittelyyn EU:ssa ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä.

Aittakumpu painottaa, että niin tyttöjen kuin poikien aseman edistäminen on tärkeää. Kansainvälisesti vertailtuna Suomessa on kyetty rakentamaan tytöille ja pojille samoja mahdollisuuksia elämässään. Tätä tasa-arvotyötä tulee jatkaa.

– Viime vuosina erityisesti poikien ja miesten syrjäytyminen on tutkitusti lisääntynyt. Merkittävä osa koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneistä on nuoria miehiä. Asunnottomista valtaosa on miehiä. Miesten odotettavissa oleva elinikä on matalampi kuin naisilla. Liian monet pojat putoavat jo peruskoulussa ja syrjäytyvät. Poikien ja miesten näkökulma on pidettävä tasa-arvotyössä mukana, Aittakumpu sanoo.