Mielipidekirjoitus Kainuun Sanomissa 14.5.2023

Agricolan merkkivuonna 2007 suomalaiset pääsivät äänestämään suomen kielen kauneimmasta sanasta.

Kielemme kauneimmaksi sanaksi valittiin ylivoimaisesti sana ”äiti”.

Äiti on rakas, tärkeä ja arvokas. Näkyykö äidin arvo käytännössä? On tärkeää, että yhteisönä ja yhteiskuntana annamme äideille riittävän tuen.

Olen esittänyt, että Suomi laskisi kotonaan lapsiaan hoitavat vanhemmat työllisiksi ja mukaan työllisyysasteeseen.

Ruotsissa lasketaan työllisiksi vanhemmat, jotka ovat vanhempainvapailla, mutta Suomessa heitä ei ole laskettu työllisiksi vuoden 2008 jälkeen.

Kotiäitien ja myös koti-isien laskeminen työllisiksi olisi tarpeellinen tunnustus.

Kotivanhemmuuden arvostaminen vahvistaisi lapsi- ja perheystävällisyyttä. Samalla vähentyisivät puheet kotiäitien saamisesta töihin kodin ulkopuolelle.

Ei ole arvokkaampaa tehtävää kuin lasten hoitaminen ja kasvattaminen.

On ikävää, että lastenhoito tulisi joidenkin mukaan ulkoistaa yhä enemmän päiväkoteihin. Tällaisessa ilmapiirissä ei ole ihme, että syntyvyys on romahtanut historiallisen matalalle.

Keskusta on pitänyt kiinni siitä, että kotihoidontukea ei ole leikattu. Tukea tulee kehittää paremmin perheitä ja yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi.

Suomessa pitää korjata myös kotiäitien eläkekuoppa. Ei ole oikein, että inhimillisesti arvokkaat ja kansantaloudelle tuottoisat kotiäitivuodet näkyvät lovena eläkkeessä.

Tarvitsemme maahamme lisää perhemyönteisyyttä. Historiallisen alhainen syntyvyys hankaloittaa niin työvoiman saantia kuin koko eläkejärjestelmän rahoitusta.

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Kirjailija Jari Ehrnooth totesi Ylen kolumnissaan (21.11/2022) ihan oikein, että ”yhteiskunnan tärkein instituutio ei ole hyvinvointivaltio vaan perhe”.

Perheiden tilanne heijastuu koko yhteiskuntaan. Kun perheet voivat hyvin, Suomi voi hyvin. Tarvitsemme Suomeen lisää lapsia. Tällä hetkellä huoli taloudellisesta toimeentulosta on yksi perheen perustamisen este.

Tarvitsemme luottamusta vahvistavaa ilmapiiriä, mutta myös konkreettisia sijoituksia perheisiin. Esimerkiksi lapsilisien reaaliarvo on pudonnut 1990-luvulta alkaen jopa 42,4 prosenttia.

Keskusta sai viime kaudella neuvoteltua korotuksen yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisään ja opintotuen huoltajakorotukseen sekä ylimääräisen lapsilisän kaikille lapsiperheille joulukuussa 2022.

Lapsilisä tulee sitoa kansaneläkeindeksiin muiden etuuksien tavoin, jotta siihen tehdään vuosittaiset indeksikorotukset.

Eduskunnan ohella myös kunnissa ja hyvinvointialueilla voidaan tehdä äitiyttä ja äitejä tukevia ratkaisuja.

Esimerkiksi kotihoidontuen kuntalisä ja lapsiperheen kodinhoitajapalvelu ovat perheiden voimavaroja ja lapsimyönteisyyttä vahvistavia toimia.

Äitiyden arvo pitää muistaa myös muulloin kuin juhlapuheissa.

Tehdään Suomesta entistä äitiystävällisempi maa. Se hyödyttää meitä kaikkia.

Kirjoittaja on oululainen kansanedustaja (kesk.)