Mielipidekirjoitus Pyhäjokieudussa 15.6.2023

Media nosti äskettäin esiin vihreiden helsinkiläispoliitikko Osmo Soininvaaran lausunnon, jonka mukaan verot ovat Suomessa korkeita, koska maalla asuvia tuetaan liikaa. Soininvaaran kommentti on harkitsematon ja ylimielinen. Vastakkainasettelu maaseudun ja kaupunkien välillä ei ole hyvä lähtökohta keskustelulle Suomen menestymisestä.

Ilman maaseutua ja esimerkiksi maataloutta Suomessa tulisi nopeasti nälkä ja vilu. Metsätalous taas on koko ulkomaanvientimme selkärankaa ja luo huomattavan paljon työpaikkoja ja hyvinvointia koko maahan.

Monien yritysten pääkonttorit ovat Helsingissä, vaikka toiminta tai tuotanto tapahtuu maaseutu-Suomessa. Suomen kansantalouden ja ulkomaan viennin perusta onkin suurelta osin pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa maakunnissa. Myös valtionhallintoa on keskitetty Helsinkiin, vaikka niitä työllistävät koko valtakunnan asiat.

Kaupunkeja ja maaseutua pitää ajatella kokonaisuutena, jossa molemmat hyötyvät toisistaan. Myös turvallisuuspolitiikan näkökulmasta harvaan asutun Suomen pärjääminen on aidosti tärkeää. Asuttu raja on turvallisin raja.

Suomi on ilman Pohjois-Suomea saari, jos Itämeri jostain syystä menee kiinni. Siksi maayhteyksiä pohjoisen kautta Ruotsiin ja Norjaan pitää parantaa.

Tällä hetkellä Pohjois-Suomeen on tulossa historiallisen paljon uusia yritysten investointeja. Valtaosa niistä perustuu metsien kestävään käyttöön. Metsien hyödyntäminen tulee turvata myös Euroopan unionin tasolla. Byrokratiaa pitää purkaa ja lupaprosesseja selkeyttää yritysten toiminnan helpottamiseksi.

Viime aikoina yhä useammalle on kirkastunut omavaraisuuden ja huoltovarmuuden merkitys. Suomen on saatava esimerkiksi sähkö- ja lämpöenergia mahdollisimman pitkälle kotimaasta. Tämänkin takia Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimala-alueelle on löydettävä korvaava toimija. Oli hyvä, että valtio tuli asiassa vastaan viime joulukuussa ja myönsi alueen jatkokehittämiselle reilun 400 000 euron määrärahan.

Huoltovarmuuden ja omavaraisuuden takia on vahvistettava myös kotimaista maataloutta. Suomalainen ruoka on maailman laadukkainta. Viljelijä on palkkansa ansainnut. Sen pitää toteutua paremmin tässä hyvässä maassa. Tämä hyödyttää koko Suomea.

Pekka Aittakumpu
Kansanedustaja (kesk.)