Tiedote 1.8.2023

Medialle

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu kysyy tänään jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, mitä hallitus aikoo tehdä alaikäisten väkivaltarikoksien vähentämiseksi.

– Sosiaalisessa mediassa on jaettu viime aikoina useita väkivaltaista materiaalia sisältäviä videoita. Videoilla esiintyy lapsia, nuoria sekä nuoria aikuisia. Poliisi on esittänyt toiveen, ettei tämänkaltaisia väkivaltaa sisältäviä videoita jaettaisi. Monet suomalaiset ovat huolestuneita lasten ja nuorten kokeman väkivallan uhan lisääntymisestä, Aittakumpu sanoo.

Hän toteaa, että poliisi on aiemmin todennut alaikäisten väkivaltarikollisuuden lisääntyneen trendinomaisesti. Viime vuosina on havaittu myös katujengi-ilmiön voimistumista.

– Tutkimusten mukaan nuorisorikollisuuden riskitekijöitä ovat muun muassa ylisukupolvinen huono-osaisuus, matala koulutustaso, erilaiset psykososiaaliset ongelmat, lapsuudenaikaiset käytöshäiriöt sekä heikot kognitiiviset kyvyt.

Aittakummun mukaan harjoitettavalla kotouttamispolitiikalla on vaikutusta ulkomaalaistaustaisten nuorten tekemien väkivaltarikosten määrään.

– On kuitenkin muistettava, että väestöön suhteutettu rikosepäilyjen määrä on kasvanut yhdenmukaisesti sekä suomalaistaustaisilla että ulkomaalaistaustaisilla nuorilla eikä siksi voida vetää suoria johtopäätöksiä, että nuorisorikollisuuden lisääntyminen selittyisi nimenomaan ulkomaalaistaustaisten nuorten rikollisuuden kasvulla.

Aittakumpu korostaa, että lapset ja nuoret tarvitsevat ennen kaikkea turvallisen kodin, mahdollisimman vakaan kasvuympäristön ja tervehenkisiä harrastuksia.

– Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla elämässään ainakin yksi aikuinen, joka kannustaa ja rohkaisee elämässä oikeaan suuntaan. Lapsiperheiden hyvinvointia ja vanhemmuuden tukea tulee vahvistaa. 

Lisätietoja:

Pekka Aittakumpu

p. 040 670 6032

pekka.aittakumpu@eduskunta.fi